KVKK AYDINLATMA METNİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU “KVKK” USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA METNİ

Cadem Cad Cam Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş. “Cadem”; hangi kişisel verileri ne amaçlarla işlediğini size anlatabilmek ve bazı işlemelere ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza ve Aydınlatma Metni’ni hazırlanmıştır. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleneceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
1. Kimlik Verisi Ad, soyad
2. İletişim Verisi Telefon numarası, e-posta adresi
3. İş Deneyimi Verisi Firma ismi, iş unvanı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz, iletişimde sürekliliği sağlama, faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme ve geri bildirim alma süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarına ilişkin olarak;
www.cadem.com.tr ile info@cadem.com.tr ve destek@cadem.com.tr ‘ye mail ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, dini, mezhebi veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir. Cadem sizden özellikle istemediği sürece, özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle aşağıda belirtilen durumlarda özeli nitelikli verilerinizin işlenmesine rıza vermektesiniz. Mesajınızda referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Cadem ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Cadem, “anket programları”, “toplu mail veya sms gönderim platformları” vb. dijital platformlar aracılığıyla sizinle iletişimin sürekliliğini sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi ilgili dijital platformlarla paylaşabiliyor. Bu açık rıza metnine ilişkin “Açık rıza metnini okudum ve anladım. Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum” onay kutucuğunu işaretlemekle yukarıda belirtilen durumlarda kişisel verilerinizin aktarılmasına rıza vermektesiniz.

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;
Cadem’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek
haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Cadem’den yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Cadem’den talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre Cadem tarafından değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçilen imha yönteminin neden seçildiği ile ilgili Cadem’den her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Cadem için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Cadem’in internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Cadem’e teslim etmeniz gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Cadem Cad Cam Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A.Ş.

İletişim Linki: info@cadem.com.tr
Adres: Burhaniye Mah Taş Ocakları Sok No:3 A/B Beylerbeyi Üsküdar İstanbul

Açık rıza metnini okudum ve anladım.
Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.
Referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerinin ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaşıldığını ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun tarafınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

BİZE ULAŞIN

İLETİŞİM

Türkiye

Sanayi Mahallesi, Teknopark Bulvarı No:1/2C Blok. Kat:2 Ofis No: 2204
Pendik/ İstanbul
t. +90 216 504 61 14
e. info@cdmvision.com

Almanya

Auberlenstraße 13, 70736 Fellbach
t. +49 (0) 711 – 50 47 57 67 - f. +49 (0) 711 – 50 47 57 87
e. info@cdmtech.de