SuPAR Artırılmış Gerçeklikle Etkileşimli Görsel Denetim

SuPAR Artırılmış Gerçeklikle ile etkileşimli denetim hali hazırda devam eden CAD veya teknik resim tabanlı görsel inceleme süreçlerini etkili bir biçimde destekler ve kolaylaştırır. 

SuPAR Artırılmış Gerçeklikle Etkileşimli Denetim , bizlere ‘physical- digital mock-up ‘ dünyasını sunar ve sanal ortamda montaj kontrolü yapmamıza olanak sağlar.

SuPAR şirketlerin dijital dönüşümlerine ve sürdürülebilir üretim hedeflerine katkı sağlar.

SuPAR Artırılmış Gerçeklik ile Etkileşimli
Görsel Denetimin 5 Avantajı

%80’e Varan Zaman
Tasarrufu:

CAD veya teknik resim kullanılarak yapılan geleneksel görsel incelemeye kıyasla %80’e varan oranla zaman tasarrufu sağlamaktadır.

1
2

Basit ve Güçlü
Geometri Kontrolü:

Artırılmış Gerçeklik ile Görsel Denetim, geometri ve sanal montaj kontrolü yapılmasına olanak sağlar. SuPAR, hataların çabuk ve kolay saptanabilmesini sağlar ve parça üzerindeki CAD kenarlarını ve asıl kenarları otomatik olarak gösterir.

Kolay İnceleme ve
Güvenli Raporlama:

İnceleme şablonları ve kontrol noktaları ile tüm inceleme süreci kolayca yönlendirilebilir ve daha az hata oranıyla inceleme yapılmasına olanak sağlanır. Artırılmış Gerçeklik ile gerçek zamanlı olarak parça üzerine kolayca açıklamalar ve işaretler eklenerek, Excel ya da PDF dosyası formatında otomatik olarak dışarı aktarılır. Kapsamlı 3B raporu SuPAR Composer kullanılarak gözden geçirilebilir ve paylaşılabilir.

3
4

Maliyet Tasarrufu:

Şirket içerisindeki bağlantıların iyileştirilmesi ve müşteriler/tedarikçilerle kurulan iletişimin geliştirilmesiyle finansal tasarruf sağlanır.

Kullanım Kolaylığı:

Hızlı öğrenilir ve kullanımı çok fazla yetkinlik ya da deneyim gerektirmez.

5